საქართველოს ისტორიულ-გეოგრაფიული მხარე. მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში, კავკასიონის ქედის ჩრდილოეთ და სამხრეთ კალთებზე.