სვანეთი ძალიან ტრადიცილური რეგიონია. სვანეთს სხვაგვარად კოშკების ქვეყანასაც უწოდებენ. სვანური კოშკი ამ რეგიონის სიმბოლოა. ფოლკლორი სვანეთის ისტორიისა და კულტურის ნაწილია. ბუნების სიმკაცრე და მძიმე საცხოვრებელი პირობები აისახება ადათ-წესებსა და მუსიკალურ ფოლკროლში, ისიც ასეთივე მკაცრი და ვაჟკაცურია. ტრადიციულად სვანური სიმღერები საომარი ხასიათისაა. მოსახლეობა მკაცრად იცავს და ერთგულია კანონების, ტრადიციებისა და წეს-ჩვეულებების, რომლებიც ჩამოყალიბდა უძველესი დროიდან. ნაწილი […]