მთიანი სოფელი გლოლა, რაჭაში – “უძირო ტბა”

ტბა

უძირო ტბა

 

ტბა

უძირო ტბა

 

 ტბა

უძირო ტბა

 

ტბა

უძირო ტბა